Krijn Verwijs zet in op 100% duurzame kweek

Scroll verder
Damen Maaskant, Krijn Verwijs, Murre Technologies en Craeghs Consultancy proosten op de toekomst! Een toekomst die nu begint met als beoogd resultaat; een innovatief zero-emissie vaartuig voor de kweek en oogst van mosselen. Afgelopen maandag 14 februari was op de werf van Damen Maaskant de kick-off van dit grootschalige en unieke samenwerkingsproject.

De druk om te verduurzamen neemt steeds verder toe. De Europese visgebieden waar zowel vis, schaal- en schelpdieren worden gevangen zijn gedefinieerd als Natura2000 gebieden waar vanaf 2030 alleen nog gevist mag  worden met emissie-loze schepen. In deze gebieden wordt de leefomgeving van bepaalde dieren en planten beschermd om zo de biodiversiteit te behouden.

Green Pearls: natuurbehoud en herstel van ecologische kwaliteit

Het innovatieve mosselvaartuig sluit naadloos aan op het project: Green Pearls, van Krijn Verwijs. Binnen dit project wordt een methode ontwikkeld, om op een progressieve manier, het natuurbehoud en herstel van de ecologische kwaliteit van de Noordzee, in dit geval de Voordelta, te bevorderen. Deze ontwikkeling kan goed gecombineerd worden met het commercieel, off-bottom kweken van schelpdieren. Daarnaast biedt de methode ook op lange termijn ruimte voor meer biodiversiteit en biomassaliteit. Uiteindelijk kan iedereen genieten van meer rijkdom die de natuur te bieden heeft. Samen met ARK Natuurontwikkeling start Verwijs de praktijkproef. Op basis van de resultaten uit de proef wordt bepaald of de twee elementen elkaar versterken en of het opgeschaald kan worden.

Samenwerking in de keten

Door een samenwerking in de keten tussen de RVO, de maatschappij en spelers uit de maritieme sector kan men de gestelde doelen behalen. Dit betekent naar de maatstaven van Damen Maaskant dat ze het huidige portfolio aanvullen met schepen die nog minder milieubelastend zijn en zullen zijn uitgerust volgens de laatste standaarden voor comfort en arbeidsomstandigheden. Damen wil nu al inzetten op het leveren van duurzame en toekomstbestendige schepen die vissers en kwekers in staat stellen om, met gebruikmaking van hun eigen capaciteiten, maximaal renderend hun professie uit te oefenen; van vissen tot oogsten.

Zero-emissie schepen

“Zero-emissie is met de beschikbare hedendaagse technische oplossingen alleen mogelijk als we batterijen gebruiken. Damen heeft deze kennis ruimschoots in huis met al succesvol bewezen projecten in andere sectoren, zoals personenvervoer over water. Gezien het operationele profiel is het een zeer logische stap om met batterijen de Nederlandse mosselsector vooruit te helpen,” vertelt Jeroen van den Berg, Commercieel Manager van Damen Maaskant. Het innovatieve schip zal beschikken over een efficiënte zaai- en oogstinstallatie en zal een slim monitorsysteem krijgen.

Rijkere biodiversiteit in kweekgebieden

“Deze oplossing past uitstekend binnen de duurzaamheids-ambities die wij als bedrijf gesteld hebben,” zegt Caroline Verwijs, Directeur van Krijn Verwijs Yerseke. “Onze producten dragen bij aan een rijkere diversiteit aan soorten in de gebieden waar ze gekweekt worden, om deze trend verder door te zetten, kijken we nu ook naar oplossingen in de keten. Een elektrisch aangedreven schip is daar een voorbeeld van. Maar we kijken ook verder dan dat, denk aan het gebruik van duurzame brandstof tijdens het transport en het recyclebaar maken van alle verpakkingen. Onze ambities zijn groot, we nemen stap voor stap weloverwogen beslissingen om uiteindelijk het meest duurzame schaal- en schelpdierenbedrijf ter wereld te worden. Dat kunnen we niet alleen, ik ben daarom blij dat we samen met Damen Maaskant en Murre Technologies dit project aangaan.” aldus Verwijs.