Duurzaamheid

Scroll verder
Met een steeds maar groeiende wereldbevolking is de vraag naar duurzame alternatieven voor voedselvoorziening stijgende. Voedsel uit de oceaan is, als u het ons vraagt, de oplossing. De kweek van schaal- en schelpdieren is minder belastend voor het milieu dan vleesproductie. Tegelijkertijd zijn schaal- en schelpdieren minstens zo rijk aan proteïnen en zelfs gezonder door een lager vetgehalte. Zeegroenten en -wieren zijn bovendien een waardevolle aanvulling op ieder dieet. 

Kan de aarde een groeiende voedselvraag aan? Ja, wij denken van wel. Zo’n 70% van de aarde bestaat uit water. We kunnen deze enorme oppervlakte nog veel beter benutten om voedsel in te kweken, net zoals we dat ook op het land doen. Het grote voordeel is dat hier geen (schaars) zoet water voor nodig is. We verwachten dan ook dat de zee een steeds belangrijkere voedselbron voor de mens wordt en dat schaal- en schelpdieren een steeds voornamere plek in ons eetpatroon zullen krijgen.

Ons duurzaamheidsproject: Green Pearls

Binnen dit project wordt een methode ontwikkeld, om op een progressieve manier, het natuurbehoud en herstel van de ecologische kwaliteit van de Noordzee, in dit geval de Voordelta, te bevorderen. Deze ontwikkeling kan goed gecombineerd worden met het commercieel, off-bottom kweken van schelpdieren.

Lees meer over Green Pearls

Duurzame kweek, oogst en verwerking

Duurzame kweek, oogst en verwerking
Natuurlijk zorgen we ook nu al voor een zo duurzaam mogelijk kweek-, oogst- en verwerkingsproces van al onze producten. Een mooi bewijs hiervan is de MSC- en Organic-certificering van onze eigen mossel- en oesterkwekerij in Ierland. Maar ook bij de kwekers waar we mee samenwerken staat duurzaamheid voorop. Niet verwonderlijk, aangezien dit veelal familiebedrijven zijn. Zij kenmerken zich door de lange termijnvisie voor de volgende generatie. Ze werken van oudsher in de natuur en hebben er alle belang bij om die zo gezond mogelijk te houden. 

Natuurlijk passen we ook in ons verwerkingscentrum zoveel mogelijk duurzame technieken toe. Zo maken we gebruik van zonnepanelen en zijn we drukdoende om onze vestiging aan de Korringaweg volledig gasvrij te maken.

Vragen? Laat ze ons weten